Algemene voorwaarden

Intellectuele eigendom

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren te allen tijde aan Group Bruno. De site www.groupbruno.be / www.brunoservicestation.be / www.brunofoodcorner.be / www.brunocarwash.be / www.brunocarrental.be / www.brunosafeparking.be zijn zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Group Bruno de auteursrechten en rechten van de producent bezit. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van Group Bruno. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijke akkoord van Group Bruno.

Verantwoordelijkheid wat de inhoud betreft

Group Bruno verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van Internet bepaalde risico's verbonden zijn. Group Bruno levert bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, zonder voorafgaandelijk kennisgeving gewijzigd kan worden. Group Bruno kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Group Bruno kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Group Bruno is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Group Bruno verzamelt enkel persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, e-mail) wanneer deze gegevens ons door u persoonlijk werden toegezonden. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. Af en toe zullen wij u, met uw toelating, commerciële boodschappen toesturen in verband met kortingen en nieuwe producten. U zult echter bij het verzamelen van uw persoonsgegevens steeds de mogelijkheid krijgen om aan te geven dat u zulke commerciële boodschappen niet wenst te ontvangen.

Personen die toegang hebben tot de ingezamelde persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens die u via de formulieren verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Group Bruno Voor het uitoefenen van sommige taken doet Group Bruno een beroep op bepaalde bedrijven (bijvoorbeeld technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotionele campagnes enz.). Deze bedrijven zullen enkel toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Zij zullen uitsluitend tot uw gegevens toegang hebben om hun respectievelijke functie uit te oefenen. Group Bruno zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verzenden of openbaren aan derde partijen. Group Bruno behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist, wanneer dat noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen zoals bepaald hieronder, evenals het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien.

Het gebruik van Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die een website overbrengt naar de hard drive van een individuele bezoeker van de website voor registratie-doeleinden. Cookies maken het voor de website mogelijk om informatie op te slaan die uw gebruik van de website aanzienlijk zal vergemakkelijken. Group Bruno gebruikt cookies om uw on-line-ervaring te veraangenamen. Cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Als u geen cookies wenst te ontvangen of u wenst door uw browser te worden verwittigd wanneer er een cookie wordt verzonden, dan kan u daartoe de 'help'-sectie onder de instellingen van uw browser raadplegen. Als u alle cookies weigert, zou het kunnen dat bepaalde onderdelen van de website niet meer toegankelijk zijn. We registreren welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de geanonimiseerde informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website te verhogen.

Links naar andere websites

Indien wij u links aanbieden naar websites die niet door Group Bruno worden aangeboden dan worden deze links u louter ter informatieve titel en om u behulpzaam te zijn aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacybeleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. Group Bruno kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke websites. Homepage: www.groupbruno.be / www.brunoservicestation.be / www.brunosfoodcorner.be / www.brunocarwash.be / www.brunocarrental.be / www.brunosafeparking.be

Bedrijfsgegevens

Verplichte vermeldingen op grond van artikel 7 van de wet van 11 maart 2003 m.b.t. bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

Laatste update: 20 februari 2007
Benaming: Group Bruno
Maatschappelijke zetel: Kruisbosstraat 16 bus 21, 3740 BILZEN


Telefoon: + 32 (0)89 / 84.06.00
Telefax: + 32 (0)89 / 84.06.09
Ondernemingsnummer: BTW BE 0454 568 823

Algemene voorwaarden

Online bestellingen en aankopen: Wij waarderen het vertrouwen dat u in Group Bruno stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek en aankopen op de websites van Group Bruno. Door u toegang te verschaffen tot de websites van Group Bruno ( www.groupbruno.be / www.brunoservicestation.be / www.brunosfoodcorner.be / www.brunocarwash.be / www.brunocarrental.be / www.brunosafeparking.be ), stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Group Bruno zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Iedere kortingscode mag maar één keer gebruikt worden per persoon. Het aanmaken van meerdere accounts en het maken van misbruik van kortingscodes kan leiden tot het afsluiten je account.

Verzakingsrecht

In toepassing van Art. 80 §4 2° wet op handelspraktijken beschikt de consument niet over het recht om van zijn aankoop af te zien.

Levering van uw aankoop

Leveringen zijn mogelijk bij een online bestelling via www.brunofoodcorner.be of de Bruno Foodcorner app. Er wordt een minimumbedrag van €25 aan foodcorner producten gehanteerd. Een levering van producten gebeurt enkel binnen een straal van maximum 7 km rondom de Bruno Foodcorner.
Bruno Foodcorner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen. De Bruno Foodcorner locatie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig bereiden en de uitlevering van de door u geplaatste bestelling. Acties en kortingen niet geldig bij levering, tenzij anders vermeld.

Representatie van uw gerechten

De presentatie van gerechten kan afwijken van de foto's op de website.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken zijn welkom en dienen te worden gericht aan Group Bruno, Kruisbosstraat 16 bus 21, 3740 Bilzen.

Telefonisch te bereiken op 0032 (0) 89 / 84.06.00 tijdens kantooruren.